— Đặt chỗ —

— ĐẶT BÀN VỚI THE EAST —

Nhà hàng mở cửa từ 10:00 đến 14:00, 17:00 đến 22:00. Từ thứ 2 đến chủ nhật.

Quý khách có thể gửi yêu cầu đặt bàn tại link dưới đây và nếu trong vòng 24 tiếng, quý khách không nhận được thư phản hồi từ The East, vui lòng kiểm tra lại trong mục thư rác hoặc gọi điện trực tiếp để chúng tôi xác nhận thư đặt bàn của quý khách.

Nếu quý khách muốn đặt bàn trong ngày, vui lòng gọi điện trực tiếp đến số điện thoại: 0963733797

Huỷ đặt bàn:

Quý khách vui lòng liên hệ lại The East nếu có sự thay đổi trong số lượng người hoặc muốn huỷ bàn trong vòng 24 giờ.